Moroğlu Arseven, K&L Gates LLP ve EY Türkiye; 13 Ekim 2015 tarihinde, “Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluğu, Rusya ve Türkiye’de İnşaat ve Altyapı Sektörlerini Etkileyen Hukuki Gelişmeler ve Uyuşmazlık Çözüm Süreci Yönetimi Konferansı” konulu ortak bir konferans düzenledi. Konferans; Türkiye, Birleşik Krallık ve Dubai’den inşaat ve altyapı alanında faaliyet gösteren, derin tecrübe ve birikim sahibi 120’den fazla sektör temsilcisi, deneyimli avukat ve danışmanın katılımıyla gerçekleşti.

Sektöre dair kilit öneme sahip hukuki ve ticari konuların ele alındığı dört ana oturuma ayrılan konferansta; sektör temsilcileri katılımcılarla gözlem ve deneyimlerini paylaşırken, tecrübeli danışmanlar mevzuata ve uygulamaya ilişkin eğilimleri, mevzuata uyumluluk kaynaklı riskleri ve uyuşmazlık çözüm süreçlerini ele aldı.

İlk oturumda; Türkiye’de kurulu inşaat şirketlerinin temsilcileri, yurtdışı pazarlara dair yakın zamanlı deneyim ve gözlemlerine dayalı değerlendirmelerini paylaştı. Konuşmacılar; AB, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya’daki tecrübelerine dayanarak, çeşitli operasyonel meseleler kapsamında öngörülen riskler ile bunlara yönelik yaklaşım ve hazırlıklar hakkında bilgi aktarımında bulundu.

İkinci oturumda konuşmacılar; AB, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya’daki yasal çerçeve ve uygulamaya dönük eğilimleri, özellikle yolsuzlukla mücadele uygulamaları kapsamındaki mevzuata uyumluluk konularını değerlendirdi. Konuşmacılar, İngiltere, Rusya, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye’de yolsuzlukla mücadele alanındaki yasal çerçeve ve yaklaşımlar hakkında bilgi vererek, uygulamaya dair izlenimlerini paylaştı.

Üçüncü oturumda ise konuşmacılar, mevzuata uyumluluk noktasında risk yönetimine odaklanarak, risk yönetimi alanındaki yöntem ve usuller ile bu usullerin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin temel hususlara değindi. Sorunlar karşısında atılması gereken temel adımların yanı sıra, sözleşmesel hükümler ve kapsamlı incelemeler de dâhil olmak üzere, riskin azaltılması ve riskten korunmaya yönelik pratik yöntemler de ele alındı.

Günün son oturumunda tahkim ve ilgili uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında; tahkim öncesi takip edilecek usuller, özel hukuk kişilerinin devlet ile karşı karşıya geldiği durumlar ve özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklar ele alındı. Konuşmacılar, hakem kararlarının uygulanması konusunda tarafların beklentilerinin ne olması gerektiğine değinerek, deneyim ve uygulamaya dayalı olarak çizdikleri yol haritasını katılımcılarla paylaştı.