İçeriğe Geç

Eğitim sektörü; çeşitli yasal yükümlülükleri, farklı menfaat sahipleri ve aynı zamanda ticari ve politik baskılar nedeniyle karmaşık bir sektördür. Sektör hukuki açıdan; kamu hukuku, özel hukuk ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin yasalar ve anayasa hukuku ile iç içe geçmiş unsurlarla muhataptır.

Moroğlu Arseven; eğitim kurumlarına karşılaştıkları zorlu ticari, etik ve hukuki sorunlara ilişkin her türlü desteği sunar. Müvekkiller arasında; okul öncesi kurumlar, üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri, yüksek öğrenim kurumları, eğitim sektöründe faaliyet gösteren birlikler, eğitim şirketleri, tedarikçiler, vakıflar, finansörler ve yatırımcılar yer alır.

Eğitim kurumlarının çok çeşitli gereksinimleri vardır ve bu gereksinimler hukukun neredeyse her alanını kapsamaktadır. Dolayısıyla, iş hukuku, sendika ilişkileri, medeni haklar, uyuşmazlık çözümü, mevzuat uyumu, vergi, idare, gayrimenkul, gizlilik, kriz yönetimi ve kamu ihaleleri gibi birçok alandan uzmanın bir araya getirildiği bir çalışma biçimi benimsenir.

Moroğlu Arseven, eğitim sektöründeki müvekkillere; günlük ticari ve operasyonel işlemlerde, eğitim sektörüne özel yönetim ve uyum programlarında ve anayasal çerçevedeki konularda danışmanlık verir. Müvekkillerin hükümetin eğitim politikasını ve bunun kendi faaliyet alanındaki etkilerini anlamalarını hedefler. Müvekkilin uyum sürecinde, gerekli hukuki değişiklikleri uygulamasına özen gösterir. Moroğlu Arseven; personel ve öğrenciler için uygun disiplin süreçleri geliştirilmesinde ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da danışmanlık sunar.

Moroğlu Arseven müvekkillere, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık desteği verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren müvekkiller, Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibinden; tam kapsamlı ve entegre destek alırlar. Bu kapsamda, konuyla ilgili uzmanlar uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil edilirler. Danışmanlık desteği kapsamında; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmek de yer alır. Okul binalarının yapımı ve kiralanması, uluslararası alacak tahsilleri veya disiplin süreçleri hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu alandaki çalışmaların örneklerindendir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi, eğitim sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık, uyuşmazlık çözümü danışmanlık kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi, müvekkillerin fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmalarına, korumalarına ve ticarileştirilmelerine yardımcı olur. Telif hakları ve marka ihlalleri, eğitim yöntemleri ve uygulamalarından doğan yazılım ve haksız rekabet konuları bu alandaki çalışmaların örnekleridir.

Moroğlu Arseven; eğitim sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık desteği verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve eğitim sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.