İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; elektronik şirketlerinin Türkiye’de ve yurt dışında karşılaştığı piyasa trendlerine ve bunun sonucunda oluşan hukuki sorunlara hakimdir. Müvekkillere; günlük faaliyetlerine ilişkin sorunlardan, yerel operasyonların yeniden yapılandırılması, genişletilmesi, entregre edilmesi, elden çıkarılması ve optimize edilmesine kadar tüm aşamalarda danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven; her türlü yerli elektronik ve elektronik parça üreticilerine ve Türkiye’de faaliyet gösteren küresel uluslararası şirketlere danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven; analog ve dijital elektronik sektörlerinin tüm kesimlerinden müvekkillerle çalışır: Orijinal ürün üreticileri (OEM), özgün tasarım üreticileri (ODM), fason imalat şirketleri, tüketici, profesyonel ve endüstriyel elektronik sektörlerin şirketleri gibi… Bilgisayarlar, periferikler ve ilgili donanımlar, yarı iletkenler, işlem birimleri, telekominikasyon, elektromekanik cihazlar, e-sağlık cihazları, alıcılar ve göndericiler, kablolar ve fiber optik cihazlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) bağlantılı cihazlar, video, optik ve görüntü sistemleri ve diğer birçok alt bölüm bu kapsamdadır. Moroğlu Arseven çevresel ve e-atık imha işlemleriyle ilgilenen şirketlere de destek vermektedir.

Moroğlu Arseven’in tam kapsamlı danışmanlığı; elektronik ürünlere ilişkin AR-GE, üretim, dağıtım, perakende satış ve ithalat/ihracat, günlük operasyonel işlemler ve istihdam konularında stratejik yol göstermeyi içerir. Sözleşme yönetimi, uluslararası ürün standartları, sağlık ve güvenlik, lisanslama ve telif ücretleri, rekabet, transfer fiyatlandırması, çevre ve imar düzenlemeleri, reklam, etiketleme, ürün güvenliği, vergi ve gümrük konuları bu kapsamda yer alır.

İşleyişlerini daha iyi hale getirmek isteyen müvekkiller; tedarik zincirlerini yeniden yapılandırma, üretim sürecinin dış kaynak unsurlarını dışarıdan tedarik etme, tesis verimliliği ve üretimini geliştirmek için robotik ve otomasyon tanıtımı yapma gibi faaliyetlerde Moroğlu Arseven’in profesyonel danışmanlığından yararlanabilirler.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi elektronik sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarında destek olur. Dava takibi, danışmanlık, uyuşmazlık çözümleri de destek kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturma, koruma ve ticarileştirme aşamalarında yardımcı olur. Örneğin; yeni ürünler için patent ve tasarım koruması alınma süreçleri, taklitçilik, fason imalat yapıları ve ayrıca lisans anlaşmaları hakkında danışmanlık desteği vermek gibi.

Moroğlu Arseven müvekkillere, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık desteği ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren müvekkiller, Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibinden; tam kapsamlı ve entegre destek alırlar. Bu kapsamda konuyla ilgili uzmanlar uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil edilir. Danışmanlık kapsamında; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmek de yer alır. Dağıtım anlaşmaları, portföy tazminatı, ayıplı ürünler ve garanti süreleri hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi söz konusu çalışmaların örnekleridir.

Moroğlu Arseven; elektronik sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve elektronik sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır