İçeriğe Geç

Bugüne kadar 5.000’den fazla iş davasını üstlenmiş olan Moroğlu Arseven’in geleneksel istihdam hizmetlerine ilişkin güçlü yanları, dava takibi, alım satıma ilişkin hususlar, kurumsal yönetim ve yolsuzluk karşıtı uygulamaları ile bir arada ele alınmalıdır. Böylece iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillere her açıdan ve her aşamada nasıl güçlü bir destek sağladığı daha kolay anlaşılabilir. Amaç; müvekkillerin uyuşmazlık sorunlarıyla, kapsamlı, düşük maliyetli ve kesintisiz olarak başa çıkmalarını sağlamaktır.

Müvekkillere büyüyen ve gelişen uyuşmazlıklar, soruşturmalar veya sistematik sorunlarla usule uygun şekilde başa çıkabilmelerini sağlamak için uyuşmazlığın ilk aşamasından itibaren destek verilir. Bu son derece önemlidir zira bu durum müvekkil için sağlam hukuki bir dayanak oluşturmakta ve sonradan dava açılması halinde şirketin mümkün olduğunca korunmasını sağlamaktadır.

Moroğlu Arseven iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları ele alırken pratik, hızlı ve elverişli çözümler üretir. Hatta, uyuşmazlıkları daha ortaya çıkmadan ele alıp ve yönetme eğilimindedir.

Çalışan disiplin soruşturmaları, uyuşmazlıkları, iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yanı sıra çalışanlara yapılan toplu ödemeler veya yöneticilerin ve kurulun sorumluluğuna ilişkin risk değerlendirmelerinin yürütülmesi süreçlerinde müvekkiller, Moroğlu Arseven’in deneyime dayalı önerilerinden ve geniş müzakere olanağından yararlanırlar. İş sözleşmelerinin, fesih bildirimlerinin ve ihtar mektuplarının ve her türlü diğer hassas belgelerin taslaklarının hazırlanması da bu desteğin kapsamındadır.

Uzmanlık alanı, iş hukuku çerçevesinde son derece geniştir: İşyeri kazaları, emekli maaşları ve sosyal güvenlik hususları, kıdem tazminatları, haksız fesih, istifaya zorlama, fazla mesai, işyeri sendikalaşma hareketleri, pasif direnişlerin yanı sıra mobing ve yeniden istihdam etme gibi…

Moroğlu Arseven aynı zamanda, yüksek maliyetlerin söz konusu olduğu büyük iş hukuku davası portföylerini de başarıyla yönetmektedir.

Deneyimli olduğu bir başka alan ise iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, uzlaşma ve tahkim gibi resmi olmayan uyuşmazlık çözüm yollarıdır. Bu yöntemler çoğu zaman müvekkiller için daha az maliyetli ve zaman açısından daha etkin alternatif çözüm yolları olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR