İçeriğe Geç

İtibarı oluşturmak uzun yıllar alır. Oysa zedelenmesi çok kolaydır. Özellikle de gerçek dışı iddiaların önemli politik ve cezai sonuçlar doğurabildiği Türkiye’de… Lekeleme ve itibara ilişkin hususlar zaman yitirmeden, hassas ve doğru şekilde ele alınmadıkları takdirde çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu hususlar hızla büyüyerek ticari faaliyetlerin yanı sıra bireysel hürriyet açısından da önemli sorunlara yol açmaktadır.

Moroğlu Arseven müvekkillere itibara ilişkin konularda ortaya çıkabilecek hassas hukuki ve politik sorunları yönetmelerinde yardımcı olur. Türkiye’deki müvekkillerin itibarını agresif ve savunmacı hukuki araçlar ile tutarlı stratejiler meydana getirerek korumaktadır. Moroğlu Arseven’in müvekkil profili çeşitlilik gösterir: Gazeteler, haberciler ve yayıncıların yanı sıra şirketler, ünlüler, sporcular, politik figürler…

Moroğlu Arseven, itibara ilişkin sorunların büyümeden ortadan kaldırılmasında büyük deneyim sahibidir. Hakaret ve itibar lekelenmesi iddialarının taraflarını çözüm odaklı bir noktaya ulaştırır. Basın-yayın ortamındaki itibar zedelenmesi sorunlarına stratejik yaklaşır. Müvekkillerin seçeneklerini ve muhtemel sonuçları anlamalarına yardımcı olur ve hem yayın öncesi hem de yayın sonrası faydacı stratejiler geliştirerek, hızla değişen koşullara uyum sağlar.

Bu alanda destek verilen konular: Özel veya ticari açıdan hassas verilerin kötüye kullanılması, kurumsal casusluk, güveni kötüye kullanma, taciz, karalama kampanyaları, gasp, yanlış beyan ve raporlamalar, kötü niyetli beyanlara karşı harekete geçme, büyüyen uyuşmazlıklarla kamusal alanda mücadele etme.

Günümüzde kişi ya da kurumlar hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialara sosyal medya platformlarında veya geleneksel medyada rastlanmaktadır. Moroğlu Arseven, internet yayınlarının engellenmesi, bu yönde ihtiyati tedbir elde edilmesi gibi işlemlerin her aşamasında müvekkillere destek sağladığı gibi, suç duyurusunda bulunma, savunma yapma ve devlet kurumları ile muhatap olma hususlarında mahkemeler aracılığıyla çözüm üretmektedir.

Moroğlu Arseven; yabancı yayıncılara ve medya kuruluşlarına Türkiye ile ilgili içerikleri hakkında ön yayın tavsiyeleri sağlama konusunda da son derece deneyimlidir.

Fiziksel veya psikolojik zarar veya kaza sonucu ölüm hallerinin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan hukuki sorunlar, karmaşıktır ve doğal olarak duygusal nitelik taşır. Bu tür durumlarda yüksek tazminat talepleri veya tedavi masrafları söz konusudur. Moroğlu Arseven bu kapsamda; davacılara, davalılara ve sigortacılara; haksız fiil veya ihmallerden, sonradan ortaya çıkan tıbbi sorunlardan, meslek hastalıklarından, iş yeri veya inşaat kazalarından veya ürün sorumluluğu hususlarından kaynaklanan çeşitli, hassas hukuki sorunlara ilişkin kapsamlı danışmanlık sunar. Birden çok talep sahibinin yer aldığı uyuşmazlıklar, Türkiye’de zarara uğrayan yabancıların temsili, tıbbi uzmanlar ve devlet kurumlarıyla iletişim ve iş birliği konuları da danışmanlık kapsamındadır.

İLGİLİ AVUKATLAR