İçeriğe Geç

Mesleki ihmal, bir yetkilinin görevlerini makul özen ve beceri ile yerine getiremediği ve bu nedenle zararların doğmasına neden olduğu hallerde ortaya çıkmaktadır. Müvekkiller, belli bir alanda uzman olan kişilerden özen ve profesyonellik beklerler. Buna karşılık, bir yetkilinin göstermekle sorumlu olduğu özen yükümlülüğünün derecesi duruma göre değişebilir. Bu tür uyuşmazlıklar genelde karışık ve oldukça tekniktir, yüksek tutarlar ve önemli itibari riskler barındırırlar. Bu gibi durumlarda “ihmal “ cezai sorumluluğun doğmasına neden olabilir.

Moroğlu Arseven, mesleki tazminat uyuşmazlıklarının her iki tarafında bulunan müvekkillerin temsilinde büyük deneyime sahiptir. Bugüne dek son derece geniş bir müvekkil profiline destek vermiştir: Şirket yönetici ve yetkilileri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, araştırmacılar, eksperler, denetimciler, muhasebeciler, mali müşavirler, vergi müşavirleri, ipotek aracıları, sigorta aracıları, doktorlar, bilişim teknolojileri uzmanları avukatlar, pay sahipleri grupları …

Sigortacılar özelinde, her bir poliçe nezdinde yapılan taahhüt öncesi risk değerlendirmelerinin yanı sıra poliçe kapsamı ve ifade biçimlerine ilişkin sorunlarda destek verilir.

Moroğlu Arseven uyuşmazlık çözümü ekibi; vergi, bankacılık, gayrimenkul, birleşme ve devralmalar, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanlarında uzman avukatlar ile birlikte çalışır. Müvekkillerin müzakere sırasındaki konumlarını güçlendirmek için uzman bilirkişi görevlendirilir ki bu kimi zaman uyuşmazlığın daha ilk aşamada uzlaşmayla sonuçlanmasını sağlar. “Çoklu branş” yöntemiyle çalışan ekip, her somut durum için özel olarak tasarlanan müzakere, uzlaşma veya dava taktikleri belirlemektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR