İçeriğe Geç

Spor sektörü, yüksek maddi tutarlar, ünlü kişiler, katı zaman çizelgelerinin yanı sıra çoğu zaman birden fazla tarafın birlikte çalışmak zorunda kalması veya sözleşme ifası için birbirlerine bağımlı olmaları nedeni ile uyuşmazlıklara son derece açıktır.

Spor hukuku, Moroğlu Arseven’de köklü ve kendine yer etmiş bir uygulama alanıdır. Bu bakımdan, özellikle yabancıların alacak tahsili, borçlarına itiraz etmeleri ve Türkiye’de karşılaştıkları diğer sorunları çözüme ulaştırma konusunda destek verir

Moroğlu Arseven pek çok uyuşmazlığın uluslararası spor mahkemeleri ve kurulları nezdindeki tahkim yargılamalarında görev almıştır. Konunun her alanına engin bir deneyimle hakimdir: Disiplin süreçleri, performansa ilişkin uyuşmazlıklar, başarı ikramiyeleri, tıbbi veya forma ilişkin sorunlar, yolsuzluk, doping veya şike iddiaları, sözleşmelerinin feshedilmesi veya yeniden müzakere edilmesi, dürüstlük ve itibara ilişkin sorunlar, iş hukuku veya göçmenliğe ilişkin hususlar ve alacak tahsili gibi…

Bu kapsamdaki deneyimi, varlık haczi veya kararların icrası gibi uyuşmazlık öncesi veya sonrası konuları da içermektedir. Çoğu spor uyuşmazlığında zaman çok önemlidir ve bu nedenle etkili sonuçları olan hukuki önerilere ve ihtiyati tedbir gibi geçici önemlere ihtiyaç olmaktadır.

Moroğlu Arseven bu alanda oldukça geniş bir müvekkil profiline sahip olmuştur, olmaya devam etmektedir. Sporcular, antrenörler, takımlar, yetenek ajansları, turnuva organizatörleri, düzenleyici toplulukları, sporcu sendikaları, medya mensupları, sunucular, yatırımcılar, sponsorlar, bilet acenteleri, müsabaka yeri yöneticileri ve tanıtım ve reklam şirketleri…

Spor uyuşmazlıkları çoğu zaman medyaya yansır. Oluşturulacak hukuki strateji bu durumu göz önüne alarak şekillendirilmelidir. Moroğlu Arseven uyuşmazlık çözümü ekibi, uyuşmazlığın ilk aşamalarından itibaren itibar yönetimini de göz önünde bulundurarak çözümler geliştirir ve riskleri en aza indirir.

Moroğlu Arseven başta doping, yolsuzluk ve yönetime ilişkin düzenleyici soruşturmalar olmak üzere spor soruşturmaları sırasında her iki taraftan müvekkillere destek vermektedir. Bu konuda oldukça geniş bir alanda, farklı konu başlıklarında destek verir: Poliçelerin hazırlanmasından veya soruşturma sürecinin planlanmasından kurulların yönelttikleri sorularının yanıtlanmasına veya kurul huzurunda savunma yapılmasına kadar. Ayrıca, Spor Tahkim Mahkemesi veya Basketbol Tahkim Kurulu gibi uluslararası spor kurulları ve mahkemeleri nezdinde müvekkillerini temsil eder.

Spor lisansları, sponsorluk veya merchandising sözleşmeleri çoğu zaman karmaşık ve kapsamı ülke sınırlarını aşan konulardır ve kaçınılmaz olarak uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Bu gibi imaj ve sponsorluk sözleşmelerinin müzakere, idare ve fesih süreçlerinin başından sonunda dek Moroğlu Arseven vardır. Söz konusu destek; sözleşme müzakereleri esnasında sözleşmelere uyuşmazlık çözümü düzenlemeleri eklemeyi ve uyuşmazlık doğması halinde müvekkillerin bu düzenlemeleri hayata geçirmelerini sağlamayı da içermektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR