İçeriğe Geç

Bu alan genellikle, karmaşık unsurlar, yüksek maddi tutarlar, karşı iddia ve davalar veya yetkiye ilişkin anlaşmazlıklarla harmanlanmış bir alandır. Moroğlu Arseven tahkim ve arabuluculuğa konu olan uyuşmazlıkların çözüm aşamalarında müvekkilinin yanındadır.

Bu amaçla; kapsamlı risk değerlendirmesi, strateji geliştirilmesi, müzakerelerde destek verir ve temsil eder. Aynı zamanda tahkim kararlarının icra edilmesi veya çok aşamalı uzlaşmalar gibi uzlaşma süreçleri kapsamında veya tahkim sonrasında da destek devam eder.

Müvekkillere strateji oluşturma ve zamanlama gibi uygulamaya ilişkin hususlar da dahil olmak üzere, özel tahkim ve arabuluculuk süreçlerinin oluşturulması ve bunlara katılım sağlanması Moroğlu Arseven tarafından üstlenilen görevler arasındadır. Nihai hedef; müvekkillerin işlerinde meydana gelebilecek aksaklıkları en aza indirerek, makul zamanda, düşük maliyetli ve sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Farklı alanlardaki uyuşmazlık çözümü süreçleri ve uzlaşma olanaklarına hakim olan Moroğlu Arseven, tahkim ve arabuluculuğa konu olan süreçte müvekkilleri ile sürekli dirsek temasındadır. Yürütülen müzakereler ile faaliyet gösterdikleri sektörü, iş türünü, piyasa dinamiklerini ve yürütülen işlere ilişkin geniş faktörleri de göz önüne alarak kapsamlı, bilinçli ve doğru kararlar almaları hedeflenir. Böylece, uzun süren ve oldukça maliyetli olan dava sürecini üstlenmek zorunda kalmadan, ticari açıdan en faydalı sonucu elde etmeleri sağlanır.

Karmaşık ticari anlaşmaları içeren, hassas stratejik yaklaşımlar gerektiren tahkim ve arabuluculuk süreci son derece ayrıntılı planlanması gereken bir süreçtir. Hazırlık aşaması, varlık tespiti, geçici çözümler, yargılama için kaynak sağlanması, hakem veya arabulucunun seçilmesi, bilirkişiler ile iletişim kurulması, verilen kararların uygulamaya konması veya verilen kararlara karşı çıkılmasına kadar her adım doğru planlanmak zorundadır.

Moroğlu Arseven, dünyanın farklı ülkelerinde, farklı ekiplerle çalışma yapmak ve onlara liderlik etmek konusunda son derece deneyimlidir. Uyuşmazlık konusundaki uzman ekip hem Kıta Avrupası hukuk sistemine hem de Anglosakson hukuk sistemine hakimdir. Bu, müvekkillere farklı hukuk sistemlerinde, doğru desteği alabilme olanağı verir.

Moroğlu Arseven bünyesinde faaliyet gösteren uyuşmazlık çözümü uzmanları, özel uyuşmazlık çözümü hükümleri hazırlamak ve sağlıklı tahkim ve arabuluculuk süreçleri yürütmek için diğer faaliyet alanları ile birlikte çalışırlar. Bu tür yapılanmalar birleşme ve devralmalara, ortak girişimlere, ortaklıklara ve ticari sözleşmelere ve potansiyel olarak çekişmeli olabilecek diğer sözleşme veya işlemlere ilişkin temel belgelerin hazırlanmasına da dâhil edilmektedir. Söz konusu durum, tahkim yargılamasının bir uyuşmazlık çözümü olarak yaygın kullanıldığı inşaat, mühendislik ve altyapı sektörlerindeki projeler için özellikle önem taşır.

Moroğlu Arseven avukatları; aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bir dizi uluslararası tahkim usul, kural ve organları hakkında deneyim sahibidir:

  • Uluslararası Ticaret Odası (ICC)
  • Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu (UNCITRAL)
  • Anlaşmazlık Çözümü Uluslararası Merkezi (ICDR)
  • Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA)
  • İsviçre Tahkim Birliği (ASA)
  • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)
  • Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)
  • Basketbol Tahkim Kurulu (BAT)

İLGİLİ AVUKATLAR