İçeriğe Geç

Yatırımcı ile devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda Moroğlu Arseven’in kayda değer bir geçmişi ve deneyimi vardır. Çözüm süreci, ICSID Konvansiyonu ve UNCITRAL Tahkim Kuralları çerçevesinde yürütülür. Uyuşmazlıklarda kimi kez yatırımcı, kimi kez devletler temsil edilmektedir. Bu tür davalar; çoğunlukla yüksek maddi tutarların, yetkiye ilişkin anlaşmazlıkların, karışık ticari unsurların ve hassas politik ilişkilerin söz konusu olduğu davalardır ve Moroğlu Arseven’e detaylı strateji oluşturma ve güçlü savunma özelliklerini ortaya koyma olanağı verir. Moroğlu Arseven’in bu alandaki danışmanlığından yararlanan sektörler çeşitlilik gösterir. İnşaat, enerji, maden, tekstil, telekom ve altyapı bunlardan bazılarıdır.

Müvekkillere ICSID tahkim sürecinin her aşamasında her yönden destek olunur. Esnek ve faydacı bir yaklaşımla strateji ve zamanlamaya ilişkin pratik fikirler ve öneriler üretilir.

Moroğlu Arseven dünya çapındaki ağıyla; tüm karışıklıkları yönetmek, tüm yerel yargı yollarını tüketmek, uzman bilirkişiler ile başa çıkmak, üçüncü taraf finansmanı sağlamak ve ilk aşama çözüm yöntemleri geliştirmek için çalışır.

Tahkim sonrası süreçte de müvekkillere verilen destek devam eder. Şöyle ki, tahkim kararlarının uygulanması, varlıkların tespit edilmesi, zararlara değer biçilmesi veya çok aşamalı uzlaşmaların uygulanması gibi…

Moroğlu Arseven, uluslararası alanda ileri gelen firma ve avukatların yanı sıra, dava fonu sağlayıcılar ile de güçlü bir iş ilişkisi içindedir. “Çok branşlı” çalışma prensibiyle, üyeleri dünyanın dört bir yanına yayılmış ekiplerle uyum içinde çalışma konusunda son derece deneyimlidir. Bu başarının sonucu olarak yargı çevrelerinde, uyuşmazlıkların çözümünde liderliği kabul edilmiş ve aktif olarak müzakerelerin yönetilmesinde ve icraya ilişkin sorunların çözümünde haklı bir itibar sahibi olmuştur.

İLGİLİ AVUKATLAR