İçeriğe Geç

Türkiye coğrafi ve jeopolitik konumuyla, hem yerel, hem de uluslararası şirketler için önemli bir lojistik ve nakliye merkezidir. Ulusal ekonomi, büyük ölçüde Türkiye’nin limanlarını, havaalanlarını, şehirlerini ve kırsal topluluklarını birbirine bağlayan ulaşım ağlarına dayanmaktadır. Sağlam ve etkili hukuki yapılar, ulaşım yollarının sorunsuz bir şekilde işlemesi ve malların sorunsuz bir şekilde nakliye edilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Malların nakliyesi; ‘zaman’ konusundaki bağlayıcı prosedürler ve bağımlı sözleşme ilişkilerinin yanı sıra, birden fazla denetimci ve yargı çevresini barındıran karmaşık bir süreçtir. Uygulamada, sınır ötesi yasal düzenlemeler nedeniyle; hizmet sürecinin takibi ve korunması zor olabilmektedir. Bu faktörler toplandığında karşınıza çatışmalara eğilimli bir sektör çıkar. Sonuç olarak, sözleşmelerle ilgili yasal düzenlemeleri dikkatli değerlendirmek ve bunların anlaşmazlıklarla başa çıkmada etkili mekanizmalar içermelerini sağlamak çok önemlidir.

Moroğlu Arseven; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren, zincir tedarik ağları ve ulaştırma altyapısı işletmecileri dahil, tüm kargo taşıma işleri kapsamında geniş bir müvekkil skalasına destek sağlar. Müvekkiller hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı, intermodal ve trans-yükleme sistemleri ile ilgili tüm aracılık ve depolama hizmetlerinde faaliyet göstermektedir.

Moroğlu Arseven; müşteri ve sağlayıcı, sigorta şirketleri, sigortacılar ve finansörler gibi ilgili taraflara danışmanlık verme konusunda son derece deneyimlidir. Bunların dışında; kargo sahipleri, nakliye, lojistik, taşıt ve antrepo operatörleri, genel taşıyıcılar, ro-ro gemi operatörleri, gemi yapımcıları ve vagon üreticileri, liman ve terminal operatörleri ile teknik ve bakım hizmeti sağlayıcılarına da destek verilir.Moroğlu Arseven bu kapsamda müvekkillerine; sigorta ve risk yönetimi, alt işverenlik düzenlemeleri, yüksek tutarlar içeren sözleşmelerin yönetimi, çarter parti sözleşmeleri, Viyana Satım Sözleşmesi’ne (CISG) ilişkin konular ve konişmento meseleleri, çevresel ve sürdürülebilirlik uyumluluğu, sağlık ve güvenlik düzenlemeleri, tehlikeli maddeler, dökülmeler ve kazalarla mücadeleler, yaptırımlar, ticari kısıtlamalar, gümrük ve sınır güvenliği uyumluluğu dahil, çok çeşitli konularda destek vermektedir.

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi, lojistik, taşımacılık ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır.

Paralel ithalat sorunları, lisanslama, gümrükte el koymalar ve özerk ve sürücüsüz araçlardan doğan sorunlar hakkında verilen danışmanlık bu konudaki çalışmalara örnek verilebilir.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili birçok genel müdürlüğün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi, lojistik, taşımacılık ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Kayıp, hasar görmüş veya gecikmiş kargo, ödenmemiş borçlar, sigorta ve sübvansiyon talepleri, transit yükümlülüğü, sözleşme ihlalleri, sürastarya ve gözetim sorunları, çalışan veya yolcu yaralanmaları, çevresel düzenleme soruşturmaları ve çekişmeli ihtilaflara konu kredi mektupları ve finans konuları hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamda verilebilecek örneklerdir.

Moroğlu Arseven lojistik, taşımacılık ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve lojistik, taşımacılık ve nakliye sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.