İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; medya, eğlence ve spor sektörlerindeki müvekkillere; müvekkillerin koşullarına özel ve yerel politika uyumlu stratejik danışmanlık verir. Bu alanda, kendi mesleki çevresinde ve ilgili sektörlerde haklı bir itibar sahibidir. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren tanınmış müvekkillerin temsili konusunda kendini kanıtlamıştır. 

Moroğlu Arseven; sanatçılar, sporcular, içerik üreticileri, medya yayıncıları, radyo televizyon yayıncıları, tur organizatörleri, yapımcılar, koçlar, acenteler, bilet şirketleri, sahne yöneticileri, reklam ve tanıtım şirketleri başta olmak üzere geniş bir müvekkil kitlesine danışmanlık sağlar. Ayrıca bu sektörlere yönelik finansman ve yatırım faaliyetlerinde bulunan; yatırımcı gruplarına, finans kurumlarına ve özel sermaye fonlarına da düzenli danışmanlık verilir.

Moroğlu Arseven’in ‘çok branşlı’ danışmanlık anlayışı, müvekkillerin çok çeşitli uygulama alanlarından destek almaları anlamına gelmektedir. Moroğlu Arseven; uzmanlardan oluşan ekipleriyle; son derece karmaşık dağıtım, lisanslama, sponsorluk ve satın alma anlaşmalarına yönelik danışmanlık deneyim sahibidir. Moroğlu Arseven, müvekkillere bu düzenlemeleri stratejik olarak yapılandırma, yönetme, değiştirme ve sonlandırma konusunda danışmanlık sunmaktadır. Müvekkillere, sözleşme müzakerelerinde, sözleşme değişikliklerinde ve fesihlerde, kamuoyunun ilgisini çeken uluslararası sporcu transferlerinde danışmanlık desteği verilir. Sporculara yönelik sınır ötesi vergi planlaması ve göç sorunları Moroğlu Arseven’in danışmanlık verdiği özel alanlardır.

Moroğlu Arseven; medya ve reklam yasalarını değişen koşullara göre sık sık yorumlamakta, müvekkillerin ve yasa yapıcıların yükümlülüklerini anlamalarını sağlamakta ve bunları modern teknolojilere uygulamaktadır. Moroğlu Arseven; teknoloji alanındaki uzmanlığını, şirket birleşme ve devralmaları, mevzuata uyum ve şirket işlemleri konularındaki uzmanlığı ile birleştirir. Böylece; sektörde önde gelen müvekkillere, yeni medya mecralarındaki yenilikçi işlemlerle ilgili başarılı bir danışmanlık verir. Bunlar arasında internet ve çoklu ortam girişimleri, dijital haklar, çevrimiçi oyunlar ve eğlence yazılımları, sanal veya zenginleştirilmiş gerçeklik ve diğer yeni platform ve sektörler yer almaktadır.

Moroğlu Arseven’in güçlü olduğu bir başka alan da reklam ve tanıtımlardan doğan uyuşmazlıklar ve ilgili uyumluluk veya yorumlama hususlarıdır. Örneğin; reklamlarda kullanılan sloganlar, besin değerlerine ilişkin beyanlar veya sektöre özgü tanıtım kısıtlamaları (sağlık, tütün ve alkol sektörleri gibi). Çok sayıda müvekkille Türk Reklam Kurulu tarafından yürütülen soruşturmalar ve yöneltilen sorular hakkında danışmanlık verilmektedir. Moroğlu Arseven, müvekkillerine büyük yabancı medya kuruluşlarına sağladıkları içeriklerin Türkiye’de karşılaşabileceği yasal sonuçlar ve riskler hakkında danışmanlık verir; küresel ortamda gerçekleşen olaylara getirdiği yerel yorumlar, özellikle medya alanında faaliyet gösteren müvekkiller için çok faydalı olmaktadır.

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi; medya, eğlence ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır.

Markalar, telif haklarıyla korunan eserler, televizyon formatları ve dizilerin yerelleştirilmesi, bilet satışları ve sınır ötesi lisanslama anlaşmaları için danışmanlık vermek bu kapsamda yapılan işlere verilebilecek örneklerdir. Türkiye’deki ünlü isimleri yerel marka trollerine ve pazar tuzaklarına karşı korumak konusunda güçlü bir itibara sahip olan Moroğlu Arseven; kamuoyunda tanınan kişi ve organizasyonlara; imajlarını yönetme ve koruma ve aynı zamanda sponsorluk anlaşmalarının yönetimi konularında danışmanlık sağlar.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi, medya, eğlence ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir.

Moroğlu Arseven, güçlü müzakere ve kriz yönetimi becerilerine sahiptir. Bu sayede düzenli olarak öncelikli risk değerlendirme yapabilmekte ve ortaya çıkan diğer sorunların yanında oluşan karmaşık müzakereler, yolsuzluklar veya doping iddialarını yönetebilmektedir. Moroğlu Arseven’in, medya ilişkileri, hakaret iddiaları ve ‘zaman’ faktörünün önem kazandığı itibar yönetimi sorunlarını çözme konusunda son derece yetkindir. 

Moroğlu Arseven, FIBA ​​ve Spor Tahkim Mahkemesi gibi uluslararası spor mahkemeleri ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gibi yerel mahkemeler nezdinde müvekkilleri temsil etme konusunda deneyim sahibidir.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven; medya, eğlence ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık desteği verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve medya, eğlence ve spor sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.