İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, müvekkillerini, fikri mülkiyet haklarını savunmak, uygulamak ve kullanmak kapsamında Türk mahkemeleri nezdinde temsil eder. Bu tür davalara konu olan uyuşmazlıklar çoğunlukla karmaşık ve risklidir.

Fikri mülkiyet haklarının kapsamı geniştir: Markalar, patent ve faydalı modeller, telif hakları, alan adları, endüstriyel tasarımlar, ticari takdim şekli, haksız rekabet, markanın sulandırılması ve marka taklitçiliği konularını kapsar.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ve uyuşmazlık çözümü ekibi, teknik uzmanlar ve araştırmacılarla birlikte çalışır. Müvekkiller uyuşmazlığın hangi tarafında yer alırlarsa alsınlar davaya ilişkin kapsamlı ve etkili bir destek görürler. Uzmanlar fikri mülkiyet davaları sırasında ortaya çıkan çözümü zor ve sofistike teknik problemleri çözmede son derece yetkindir.

Bazı ihlal ve taklit olaylarında ‘zaman’ özel bir önem taşır. Hakların korunması için acil ihtiyati tedbir, bildirimler ve geçici mahkeme kararları gerekebilir. Moroğlu Arseven ekibi hızlı hareket yeteneğiyle, müvekkilin bu taleplerine acilen cevap verir.

Uyuşmazlık çözümü ekibi; fikri mülkiyet uyuşmazlığının herhangi bir aşamasında müvekkillere uzlaşma opsiyonları da sunar.

Fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında taraflar Türkiye sınırları dışında, farklı bir ülkede olabilirler. Moroğlu Arseven yabancı müvekkillerle ve yabancı karşı tarafla çalışma pratiğine sahiptir. Bu çalışmalar sırasında müvekkile davanın gidişatı hakkında düzenli bilgi verilir ve hatta mahkemeye gitmeden sorunu çözecek alternatif uzlaşma yöntemleri sunulur.

Ayrıca Internet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Avrupa Patent Ofisi ve Avrupa Topluluk Markası gibi uluslararası mahkemeler nezdinde müvekkiller başarıyla temsil edilir.

 

İLGİLİ AVUKATLAR