İçeriğe Geç

Telif haklarının amacı bir fikrin veya eserin orijinalini ve mülkiyetini korumaktır. Böylece telif hakkı sahibi yaratıcı, fikrini/eserini denetleyebilmekte ve ticari olarak ondan yararlanabilmektedir.

Konuyla ilgili engin deneyim sahibi olan Moroğlu Arseven, telif hakkına ilişkin uyuşmazlıklarda, davalarda ve sulh müzakerelerinde müvekkillerini temsil eder ve günlük danışmanlık desteği de dahil olmak üzere kapsamlı hizmet verir. Bu hizmetlerden farklı sektörlerden birçok müvekkil yararlanır: Müzik, televizyon, film, reklam yapımcıları, müzisyenler, meslek birlikleri, teknoloji şirketleri, yazarlar, ressamlar, sanatçılar, oyuncular, fotoğrafçılar, moda tasarımcıları…

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak, telif hakları konusu gittikçe karmaşık bir hale gelmiştir. Özellikle; yaratıcı eserlerin üretilmesi, dağıtımı ve yayılması konularını mevcut hukuk mevzuatına uyarlamak başlı başına sorun olmaktadır. Moroğlu Arseven, Türk mevzuatında açıkça düzenlenmemiş; dijital, mobil, internet ve sosyal medya platformları gibi yeni mecralarda oluşan telif hakları konusunda son derece deneyimlidir.

Lisanslama ve telif ücretleri

Moroğlu Arseven farklı ülkelerdeki müvekkillerine lisanslama ve telif ücretleri kapsamında düzenli olarak danışmanlık verir. Bunu yaparken, müvekkilin faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerini ve inceliklerini dikkate alır. Telife tabii olan esere hakim olur. Bu aşamalardan sonra o esere özgü, özel lisanslama stratejileri geliştirir.

Hizmetler; stratejik müzakereler yürütme, devir işlemleri, belgelendirme, işleme, dağıtım, tazminat, telif hakkı ücretlerinin toplanması konuları da dahil geniş bir alanı kapsamaktadır. Müvekkiller, genel kamu lisansı, zımni lisans ve CC0 (creative commons) lisansı ile ilgili deneyimlerden de yararlanırlar.

Yazılım ve dijital telif hakları

Yazılım ve dijital eser sahipleri de telif hakkı korumasından yararlanırlar. Moroğlu Arseven farklı profilden birçok müvekkile geleneksel yazılımlar, mobil uygulamalar, yeni medya, algoritmalar, kaynak kodu, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım), PaaS (Hizmet Olarak Platform) ve IaaS (Bir Hizmet Olarak Altyapı) kapsamında danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven müvekkillerinin, telif hakkı korumasının kapsamını anlamalarını sağlar, eserlerini pazarlamaları için sağlam bir hukuki dayanak ve strateji geliştirir.

Moroğlu Arseven avukatları, müvekkille yakın plan çalışarak, onun ürettiği/yarattığı yazılım ve donanımların teknik yönlerini kavrarlar. Bu da müvekkille daha iyi bir iletişim anlamına gelir. Böylece, olası hukuki risk ve sorunları da kolayca tespit ederler.

Televizyon programı formatları ve yapım hakları

Yoğun rekabetin hüküm sürdüğü televizyon dünyasında, üretilen programların “marka değeri” son derece önemli bir konudur. Bu, başta; reality şovlar ve sitcomlar olmak üzere hemen tüm programlar için geçerlidir.

Moroğlu Arseven program formatlarının ve yapım haklarının geliştirilmesi ve lisanslanmasının her aşamasında taraflara danışmanlık desteği sunar. Söz konusu hizmet Türkiye ile sınırlı değildir. Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden; senaristler, oyuncular, yapım şirketleri, distribütörler, networkler ve kanallar Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanırlar.

Program formatları ve yapım haklarına ilişkin hukuki düzenlemeler son derece karmaşık süreçler ve uygulamalar içerir. Örneğin; Türk hukukuna göre haklar ayrı ayrı devredilmektedir. Bu nedenle isim haklarının ve işleme haklarının nasıl tanımlanacağı ve korunacağı müvekkillerin menfaatleri açısından çok önemlidir. Elbette, kapsamlı bir deneyim ve yetkin bir kadro gerektirir

Moroğlu Arseven telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin hukuki koruma sağlayarak, özgün formatlar hakkında belgelendirme işlemleri yapma ve müzakerelere katılma konusunda müvekkilleriyle iş birliği içinde çalışır. Ayrıca yeni formatlarla ilgili fikirlerin açıklanmasından önce, yapılacak gizlilik sözleşmesine ilişkin danışmanlık desteği de verilmektedir

İLGİLİ AVUKATLAR