İçeriğe Geç

Tarım sektörü sürekli değişen yasal düzenlemeler, karmaşık tedarik ve dağıtım zincirleri, genetik modifikasyon ve yeni teknolojilerle ilgili belirsiz bir mevzuatla karşı karşıya olan bir sektördür. Sektörün içinde bulunduğu zorlu koşullara bir başka örnek ise yoğun ticari rekabet ve çalkantılı küresel mal piyasasıdır. Tarım işletmeleri ayrıca; sağlık ve güvenlik tekniklerine, çevresel ve doğal kaynaklara ilişkin uyumluluk gereklerini doğru biçimde ve günlük olarak yürütmek zorundadırlar. Bu konudaki yasal düzenlemeler çoğu zaman, birbiriyle çakışan içerikler ve çelişkili hükümleri kapsar. Buna rağmen, düzenlemelere uyulmaması halinde ağır yaptırımlar söz konusudur.

Moroğlu Arseven bu sektörde, farklı profilde birçok müvekkile destek verir. Bunlar arasında; ulusal ve uluslararası tarım şirket birlikleri, tohum, mahsul, gübre, işleme, makineler, depolama, transit ve çiftlik hayvanları besiciliği şirketleri, aile çiftlikleri, endüstri grupları, finansal yatırımcılar ve yumuşak emtia tüccarları vardır. Verilen destek kapsamında; tarım işletmelerini planlamak, finanse etmek, sigortalamak, işletmek ve aynı zamanda mevcut kaynakları ve malvarlıklarını korumak yer alır.

Moroğlu Arseven, tarım sektörünün kendine özgü sorunlarına çözüm bulma konusunda deneyimlidir. Genetiği değiştirilmiş ürünler, mahsul sürükleme yükümlülüğü, su kullanımı, drenaj ve akış hakları, endüstriyel kazalar, gıda etiketlemesi, atık ve geri toplamalar, tarımsal varlığa dayalı menkul kiymetler, sınır ötesi tarımsal emtia ticareti ve sigorta ihtilafları bu kapsamda yer alır. Tüm gümrük ve sınır biyo-emniyet süreçlerinde müvekkillere destek sağlanır.

Moroğlu Arseven ayrıca; imar sorunları, sınır uyuşmazlıkları, koruma ve çevre kuralları ile tarım arazilerinin, tesislerin ve ekipmanlarının satın alınması, satılması ve geliştirilmesi de dahil, gayrimenkul ile ilgili birçok konuda danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven; müvekkillere, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu gibi tarımla ilgili devlet kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde stratejik destek sağlar, bu kurumlar karşısında müvekkilleri temsil eder. Müvekkillere çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarında yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık desteğine, önemli incelemeler ve icra takipleri de dahildir.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren müvekkiller Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibinden; tam kapsamlı ve entegre destek alırlar. Bu kapsamda konuyla ilgili uzmanlar uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil olmaktadır. Danışmanlık desteği kapsamında; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmek de yer alır. Sınır hatları, mahsul sürüklemesi, üretim ve su kullanımı hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi bu kapsamda örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi, tarım sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık, uyuşmazlık çözümü danışmanlık kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi, müvekkillerin fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmalarına, korumalarına ve ticarileştirilmelerine yardımcı olur. Tohum ve bitki çeşitlerine yönelik fikri mülkiyet haklarını tescil etmek ve ticarileştirmek, coğrafi işaretlerle, tohum, gübre ve toprak taklitçiliği ile mücadele etmek bu alandaki çalışmalara örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven tarım sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık desteği verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve tarım sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve mal varlığı transferlerine yansıtmaktadır.