İçeriğe Geç

Atakan Güngördü 2017 yılında Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2018 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Güngördü, ağırlıklı olarak ticari işlem ve davalar alanında çalışmaktadır. Yabancı müvekkillerin Türkiye’ye yatırımları sırasında karşılaştıkları günlük hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık sunar. Ticari davalar ve haksız rekabet davalarının yanı sıra ekonomik suçlar da dâhil olmak üzere ceza davalarında deneyimlidir.  İnsan hakları konusuyla da ilgilidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularına yardımcı olur.

Güngördü, özellikle haksız rekabet ve miras hukuku ihtilafları gibi konulara odaklanarak, mahkemeler nezdinde dava dilekçelerinin hazırlanmasını sağlar.

Gizlilik ve veri koruma projeleri de dâhil olmak üzere; mevzuata uyumluluk konularında, özellikle uyum projeleri sırasında yapılan araştırmalar, müvekkillerin günlük hukuki sorularının cevaplandırılması, veri envanteri ve diğer uygunluk belgelerinin hazırlanmasını da içeren adımlarda müvekkillere destek olur.

Güngördü, şirket kuruluşlarında kurumsal belgelerin yanı sıra genel kurul veya yönetim kurulu kararları gibi kurumsal yönetim dokümanlarının hazırlanmasında aktif rol alır. Sınır ötesi yatırımlar ile birleşme ve devralmalardaki önemli kurumsal işlemlerin hukuki durum tespiti ve sözleşme taslağı hazırlama aşamalarına odaklanır.

Güngördü, müvekkillerin Türkiye’deki ticaret hukukunu, mevzuatı ve bunlardan doğan yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olmak için müvekkil talepleri doğrultusunda araştırmalar yapıp bilgi notları hazırlamaktadır.

Güngördü ağırlıklı olarak; sanayi ve imalat, doğal kaynaklar, elektronik, lojistik ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillere hukuki danışmanlık sunar.

Yabancı dili İngilizce’dir.

BARO ÜYELİĞİ

  • İstanbul Barosu (2018)

EĞİTİM

  • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017)

DİLLER

  • İngilizce