İçeriğe Geç

Berfin Zerkinli, yerli ve çok uluslu müvekkilleri çeşitli uyuşmazlıklar nezdinde temsil etmektedir. Çalışmaları, ağırlıklı olarak şirketler hukuku, yabancı mahkeme ve yabancı hakem kararlarının tenfizi, sigorta hukuku, taşıma hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Çeşitli uyuşmazlıkların müzakere yoluyla çözümünde yer alan Zerkinli, dava ve tahkim davalarında müvekkillerini temsil etmiştir. Ayrıca, yabancı mahkemeler nezdinde devam eden çeşitli davalara ilişkin olarak Türk hukuku kapsamında görüşler vermektedir.

Zerkinli, başta sigorta, lojistik, inşaat, tarım, ilaç, enerji, tekstil, otomobil, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası şirketlere destek sağlamaktadır.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2018)

EĞİTİM

  • Lisans, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2017)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Fransızca