İçeriğe Geç

2018 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ekin Emir, 2020 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.

Emir, fikri mülkiyet alanında çalışmakta olup, özellikle marka, tasarım, telif hakları, alan adları ve haksız rekabet alanlarında faaliyet göstermektedir. Müvekkillere fikri hakların korunması, uygulanması ve ticarileştirilmesi ile ilgili danışmanlık yapmaktadır. Emir müvekkillere fikri mülkiyet uyuşmazlıkları ve dava süreçleri kapsamında destek vermektedir. Ayrıca, ilgili yerel mevzuata uyumlulukta, özellikle de reklam düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktadır.

Emir, müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet portföyünün korunması ve güçlendirilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yayıma itirazlar, ihtarname, muvafakatname, birlikte var olma anlaşmaları için uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi gibi işlemleri gerçekleştirir.

Ayrıca, taklit malların Türkiye pazarına girmesini engelleme ve Türkiye pazarını taklit ürünlerden temizleme projelerinin planlaması ve uygulanmasında müvekkillere hukuki destek verir.

Emir; kozmetik, moda, ilaç, yiyecek ve içecek, sosyal medya ağırlıklı olmak üzere pek çok farklı sektörden yerli ve uluslararası şirketi desteklemektedir.

İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2020)

EĞİTİM

  • Lisans, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2018)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Fransızca