İçeriğe Geç

Melis Suna Aktaş, 2017 yılında Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jean Monnet Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde yüksek lisans çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Ağırlıklı olarak fikri mülkiyet hukuku üzerine çalışmakta olan Aktaş, fikri hakların korunması ve kullanılması kapsamında müvekkillere destek vermektedir. Marka, coğrafi işaret, tasarım ve haksız rekabet hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde, bu uyuşmazlıklara ilişkin süreçler ve davaların takibinde ve coğrafi işaretlerle ilgili uluslararası alternatif uyuşmazlık çözümü süreçlerinde rol almaktadır. Aktaş, müvekkillere marka portföy yönetiminde de destek verir.

Aktaş, dünya çapında faaliyet gösteren müvekkillere ve uluslararası tanınmış markalara Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler nezdindeki her türlü hukuki işlemde destek sağlamakta, dava öncesi ve dava takibi aşamalarında aktif  şekilde yer almaktadır.

Aktaş aynı zamanda yabancı müvekkillerin markalarının Türkiye pazarındaki taklitlerinin tespiti ve durdurulması konusunda deneyim sahibidir. Bu kapsamda taklit ürünlere yönelik arama ve toplatma işlemlerinde rol almakta, gerekli cezai süreçleri takip etmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Aktaş, moda, yiyecek ve içecek, sanayi, bilgi teknolojileri, perakende ve tüketici ürünleri, ilaç, sağlık ve imalat gibi birçok farklı sektörden müvekkille fikri mülkiyet alanında danışmanlık yapmaktadır.

BARO ÜYELİĞİ

  • İstanbul Barosu (2019)

EĞİTİM

  • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017)
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jean Monnet Avrupa Çalışmaları Merkezi- Yüksek Lisans (2019) – tez aşamasında

DİLLER

  • İngilizce
  • Almanca