İçeriğe Geç

2012 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Merve Altınay, 2013 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Altınay müvekkillerine;  özellikle markalar, patentler, telif hakları ve ticari form haklarından doğan karmaşık fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında, bunlara ilişkin dava süreçlerinde ve fikri mülkiyet varlıklarının yönetiminde kesintisiz destek sağlamaktadır. Müvekkillerine bu hakların ve değerlerin korunması, kullanılması ve ticarileştirilmesi konusunda destek olmanın yanı sıra müvekkillerinin ilgili yerel mevzuatı anlamasına ve uyum sağlamasına yardımcı olur. Özellikle ilaç ve gıda takviyesi sektörü, ürün sorumluluğu ve reklam gibi düzenli konulara uyum alanında deneyimlidir.

Altınay pek çok tanınmış marka ve patente ilişkin önemli ve karmaşık fikri mülkiyet davalarında müvekkillerini hem davalı hem de davacı taraflarında temsil etmiştir. Müvekkillerine ait fikri mülkiyet varlıklarının değerini ve ayırt ediciliğini korumak adına farklı yöntemlere başvurur. Bu yöntemler arasında; baskın gerçekleştirerek sahte ürünlerin toplatılması, doğrudan fikri mülkiyet haklarına tecavüz eden taraflarla uzlaşma görüşmeleri yapmak, tecavüz veya hükümsüzlük davaları açmak yer alır.

Altınay Türkiye’deki birçok uluslararası marka portföyünün yönetimine ve her bir müvekkilin fikri mülkiyet değerlerini korumak için kendine özgü stratejiler geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu stratejilerde pek çok hukuki mekanizma bir araya getirilmekte ve her bir portföyün kendine özgü karmaşıklıkları ve dinamiklerine yönelik çözümler sunulması amaçlanmaktadır. Örneğin; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan yayıma itirazlar, ihtarnameler, önceki marka sahiplerinden muvafakatname alınması veya markaların birlikte var olabilmesi amacıyla imza altına alınacak sözleşmeler için uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi gibi…

Düzenli piyasalara uyum uygulamaları konusunda deneyimli olan  Altınay, müvekkillerine ürünlerinin piyasaya çıkmasından evvel hazırlanan pazarlama dokümanlarının mevzuata uyumunun incelenmesi konularında destek vermektedir. Müvekkillerine işçi buluşları konusunda da katkı sunar. Bu kapsamda ilgili mevzuat gerekliliklerinin doğru şekilde anlaşılabilmesi, firmaların çalışan buluşlarına ilişkin kullandıkları formların düzenlenmesi, ödeme mekanizmalarının oluşturulması ve bu tip konulardan doğan uyuşmazlıklar konularında deneyimlidir.

Altınay ağırlıklı olarak; İlaç, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Yiyecek ve İçecek, Perakende ve Tüketici Ürünleri, Elektronik, Eğlence ve Konaklama ve Telekomünikasyon sektörleriyle çalışır. Bu sektörlerle olan çalışmaları özellikle; Patentler ve Faydalı Modeller, Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet Yönetimi, Fikri Mülkiyet İhtilafları ve Fikri Mülkiyetin Lisanslandırılması konularını kapsar.

İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2013)

EĞİTİM

  • Lisans, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2012)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Almanca