İçeriğe Geç

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olan Merve Nur Van de Wiele, 2014 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Rotterdam’da eğitim görmüştür. 2013 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır ve aynı yıl Marka ve Patent Vekilliği almaya hak kazanmıştır.

Van de Wiele’nin çalışma alanı; markalar, tasarımlar, haksız ticari uygulamalar, telif hakları ve alan adları başta olmak üzere fikri mülkiyet hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları kapsar. Özellikle kozmetik, otomotiv ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı müvekkile fikri ve sınai haklarının korunması, icrası ve ticarileştirilmesi yönünde danışmanlık sağlamaktadır.

Bugüne kadar birçok tanınmış marka ve tasarıma ilişkin karmaşık ve önemli ihtilaflarda müvekkillere başarıyla destek veren Van de Wiele, müvekkillere ait fikri mülkiyet varlıklarının değerini ve ayırt ediciliğini korumak adına müzakere, uyuşmazlık çözümü ve davayı da kapsayan birçok çözüm önerisi sunmaktadır.

Sahtecilikle mücadele alanında da hatırı sayılır bir deneyimi olan Van de Wiele, özellikle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki projelerinin yürütülmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu projeler çoğunlukla ülke çapında bir veya birden çok adresli arama ve toplatma operasyonları ile gümrük müdürlükleri nezdinde durdurma işlemlerinin organizasyonunu kapsamaktadır. Van de Wiele bu doğrultuda üretim ve tedarik zincirlerinin tespiti amacıyla müvekkiller, araştırma şirketleri ve teknik bilirkişiler ile koordineli bir çalışma yürütür. Paralel ithalattan kaynaklanan problemlerde de müvekkillere destek olmaktadır.

Van de Wiele müvekkillere tasarım tecavüzü uyuşmazlıklarında danışmanlık yapmakta, tescilli ve tescilsiz tasarımların korunması ve ticarileştirilmesi yönünde çözümler sunmaktadır. Tasarımların tescil edilebilirliği, ihlal teşkil eden tasarımlara karşı aksiyon alınması gibi gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmektedir.

Van de Wiele; başta otomotiv, perakende ve tüketici ürünleri, tarım ve telekomünikasyon olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere katkı sunar.Çalışmaları özellikle; Ticari Markalar, Taklitle Mücadele, Endüstriyel Tasarım, Fikri Mülkiyet İhtilafları, Haksız Ticari Uygulamalar, Alan Adları ve İnternet Ortamında Hak İhlalleri, Telif Hakları ve Patentler ve Faydalı Modeller alanlarında yoğunlaşmıştır.

Yabancı dili İngilizce’dir.

BARO ÜYELİĞİ

  • İstanbul Barosu (2013)
  • Patent Vekili (2013)
  • Marka Vekili (2013)

EĞİTİM

  • Erasmus Üniversitesi Rotterdam, Erasmus Öğrenci Değişim Programı (2014)
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2012)

DİLLER

  • İngilizce