İçeriğe Geç

Çetinkaya; 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını 2007 yılında Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2004 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Çetinkaya; ticari uyuşmazlıkların çözümü konusunda uzmanlaşmış olup karmaşık ve yüksek profilli ticari uyuşmazlıklarda yerli ve yabancı müvekkillere destek vermektedir. Müvekkileri için ürettiği pratik ve pragmatik çözümler ile tanınmakta, makul maliyetler ile sonuca yönelik stratejiler belirlemektedir.

Çetinkaya, önemli ticari kararların alınması sırasında müvekkillere hukuki risk değerlendirmesinde bulunduğu gibi kararların icrasında da müvekkiller ile birlikte hareket etmektedir. Yoğunlukla uluslararası, yüksek değerli, karmaşık sorumluluk ilişkileri içeren veya kompleks ticari davalarda çalışmaktadır. Sözleşmeden doğan talepler, hissedarlar ve ortaklar arasındaki ihtilaflar, yönetici sorumlulukları, idare ve vergi konuları, hükümet ilişkileri, çıkar ihtilafları, mesleki sorumluluk ile birlikte mevzuata uygunluk, çalışma suçları, iç soruşturmalar, çalışan suçları ve uluslararası ticaret konularını da kapsayan geniş bir alanda danışmanlık vermektedir.

Kariyeri boyunca müvekkilleri; yerel ve uluslararası ad-hoc ve kurumsal tahkimlerden yüksek mahkemelere kadar her düzeyde ticari uyuşmazlıkta temsil etmiştir.

Çetinkaya’nın alternatif uyuşmazlık çözümü ve uzlaşma yöntemleri ile ilgili deneyimi, müvekkillere çok alternatifli çözüm ve öneriler getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu deneyim müvekkillerin; işin, tarafların ve coğrafyanın niteliğine göre kendileri için en makul uyuşmazlık çözüm platformunu ve uygulanacak hukuku tespit etmelerini sağlar.

Çetinkaya; devlet ile yatırımcı arasındaki anlaşmazlıklardan doğan yatırım tahkimlerinde deneyimlidir. Bu tür davalar genellikle karmaşık ticari ve politik durumlar içerir ve stratejik yaklaşımlarla yürütülmesi gerekir. Çetinkaya bu bağlamda, süreçlerin yabancı hukukçularla yütürülmesinde de yetkindir.

Çetinkaya; dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, emniyeti suiistimal, kaçakçılık gibi beyaz yaka suçlarına ilişkin şirket içi ve savcılık soruşturmalarında müvekkillere danışmanlık ve temsil hizmeti sağlar. Risk değerlendirmeleri ve uyumluluk incelemeleri kapsamında, müvekkillerin Türkiye sınırları içinde veya dışında, sektör şartları ve yasal sorumlulukları hakkında danışmanlık vermektedir. FCPA ve UKBA gibi uluslararası uygulama bulan kanun ve bu kapsamdaki uluslararası anlaşmaların uygulanması ile ilgili olarak danışmanlık ve temsil sağlamaktadır.  

Çoğunlukla; Sanayi ve İmalat, Bilgi Teknolojileri, Eğlence ve Konaklama, Lojistik, Taşımacılık ve Nakliye, Gayrimenkul ve İnşaat, İlaç, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Yiyecek ve İçecek, Elektronik, Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler, Medya, Eğlence ve Spor veTelekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışır. Bu müvekkillere özellikle; Ticari Davalar, Ekonomik Suçlar ve Ceza, Ticari Tahkim ve Uzlaştırma, Yatırım Tahkimi ve Uluslararası Anlaşmalardan Doğan Korumalar,ve Sigorta Uyuşmazlıkları konularında katkı sunar.

Yabancı dili İngilizce olan Çetinkaya; International Bar Association, American Bar Association, European Criminal Bar Association ve London Court of International Arbitration üyesidir.

BARO ÜYELİĞİ

  • İstanbul Barosu (2004)

EĞİTİM

  • Nottingham Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans (2007)
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2002)

DİLLER

  • İngilizce

ÜYELİKLER

  • International Bar Association
  • American Bar Association
  • European Criminal Bar Association
  • London Court of International Arbitration