İçeriğe Geç

Sena Yaşaroğlu 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve 2015 yılından itibaren İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Yaşaroğlu, fikri mülkiyet alanında, özellikle; markalar, alan adları, haksız ticari uygulamalar ve telif hakları konularında faaliyet göstermektedir. Müvekkillere fikri hakların korunması, uygulanması ve ticarileştirilmesi ile ilgili her konuda danışmanlık yapar. Fikri mülkiyet davaları, yazılım telif hakkı ihtilafları, alan adı uyuşmazlıkları ve kapsamlı taklitle mücadele projelerine odaklanmaktadır.

Yaşaroğlu; yabancı müvekkillerin, Türkiye’deki arama ve toplatma işlemleri, taklit malların ele geçirilmesi ve ceza davaları süreçlerini kapsayan, Türkiye pazarını taklit ürünlerden temizleme projelerini planlar ve yürütür. Ayrıca, gümrük nezdindeki işlemlerin takibi konusunda destek vermekte ve gümrükleme aşamasında hak ihlallerinin önlenmesini sağlamaktadır.

Haksız rekabet davalarının yanı sıra, taklitle mücadele konularını da içeren fikri mülkiyet ihtilaflarında tanınmış birçok markayı temsil etmektedir. Yaşaroğlu müvekkillere, uyuşmazlıkların doğuşundan itibaren sürecin her aşamasında hukuki destek ve danışmanlık sağlar. Müzakereler sırasında müvekilleri temsil eder, haklarının korunması amacıyla ihtarnameler gönderir, hukuki ve cezai gerekli her işlemi başarıyla gerçekleştirir. Mahkemelerde müvekkillerin haklarını korumak için bir dizi yönteme başvurur ve hak ihlali, hükümsüzlük davaları ve kararların uygulanması da dahil olmak üzere mahkemeler ve kurumlar nezdinde tüm işlemleri yürütür.

Yaşaroğlu birçok hak sahibini eğitim programları, seminerler ve konferanslarda temsil etmektedir. Örneğin; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen gümrük personeli eğitim programlarında, temsil ettiği markaların tanıtım sunumlarını yapmak gibi…

Müvekkillerinin fikri mülkiyet portföylerini korumak ve güçlendirmek için bir dizi kovuşturma, itirazlar, birleşmeler, karar itirazları gibi Türk Patent ve Marka Ofisi nezdindeki tüm süreçlerde güçlü bir deneyime sahiptir.

Yaşaroğlu ağırlıklı olarak otomotiv, moda, perakende ve tüketici ürünleri ve enerji alanlarında faaliyet gösteren müvekkiller ile çalışmaktadır.Çalışmaları; Fikri Mülkiyet İhtilafları, Taklitle Mücadele, Haksız Ticari Uygulamalar, Ticari Markalar ve Alan Adları ve İnternet Ortamında Hak İhlalleri ana başlıklarında toplanır.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2015)

EĞİTİM

  • Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2013)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce