Adalet Bakanlığı, yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe talepleri ve ilgili ülkenin hukuki makamı vasıtasıyla gönderilecek tebliğler için 2017 yılı artırılmış ücretlerini duyurdu.

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu yeni usul ve esaslar 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ uyarınca, 2017 yılı tebligat ve istinabe talepleri için posta ücretleri:

  • Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti için alınan 25 TL posta gideri 2017 yılında 27 TL’ye çıkarılmış,
  • Diğer ülkeler için alınan 48 TL posta gideri ise 52 TL’ye çıkarılmıştır.

Tebliğ uyarınca ayrıca yabancı ülkede Türk vatandaşlarına Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla tebliğ yapılan haller dışında tebligat talebinde belirli ülkelerin kendi uygulamalarının esas alındığı tekrar edilmiştir.

Tebliğ ile, ilgili ülkelerin hukuki makamı aracılığıyla gönderilecek tebligatların 2017 yılı ücretleri belirtilmiştir;

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.