2 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/8) (“Tebliğ”) ile

  • Ventilatör,
  • Ecmo,
  • Oksijen konsantratörü,
  • Ventilasyon sarfları (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilator devreleri),
  • Hasta devreleri (anestezi/ventilator devresi),
  • IV kanül,
  • Entübasyon tübü,
  • Yoğun bakım monitörü

ihracatının Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine tabi tutulmasına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.