2 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) (“Tebliğ”) ile

  • Etil alkol,
  • Kolonya,
  • Dezenfektan,
  • Hidrojen Peroksit

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) kapsamından çıkarılmıştır. Bu doğrultuda söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannamelerinin Ticaret Bakanlığı’nın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacağına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.