Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları ile İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında, tıbbı malzeme firmaları tarafından yapılacak 2020 Nisan dönemi başvuruları Ürün Takip Sistemi (“ÜTS”) üzerinden alınmaya devam edilmekte olup, gerekli evrakların başvuru dönemi içerisinde sunulması gerekmektedir.

Ancak, COVID-19 salgını döneminde yaşanabilecek mağduriyeti önlemek amacıyla, Kurum, 2020 Nisan dönemi içerisinde yapılacak başvurulara ilişkin olarak çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bu kapsamda;

  • C grubu başvurular ÜTS üzerinden elektronik olarak alınmaya herhangi bir süre uzatımı olmaksızın devam edecektir. Ancak elektronik başvuru sonrası oluşturularak Kurum’a başvuru dönemi içerisinde teslim edilmesi gereken evrakların teslimi, Kurumca yapılacak bir sonraki duyuruya kadar zorunlu olmayacaktır.
  • Elektronik başvuru olmaksızın Kurum’un ilgili birimlerinde ön inceleme yapılarak alınan Allogreft Ürün Grubuna ilişkin başvurular, dönem içerisinde ön incelemeye tabi tutulmaksızın alınacaktır. Ancak başvuru dosyası dönem içerisinde doğrudan Kurum evrak servisine teslim edilecektir. Değerlendirme sürecinden önce ön inceleme yapılacak, varsa eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibi firmalara bilgilendirme yapılacaktır.
  • A ve B grubu başvurular da dönem içerisinde alınmaya devam edecek ve Kurum’un ilgili birimlerince kontrol işlemleri yapılmaksızın başvuru dosyası doğrudan Kurum evrak kayıt birimine teslim edilecektir. Değerlendirme sürecinde firmalara gerekli bilgilendirme yapılarak, başvuru dosyasındaki olası eksikliklerin tamamlanması sağlanacaktır.

Hem A ve B grubu başvurular hem de Allogreft Ürün Grubu başvuru dosyalarında küresel salgın nedeniyle tamamlanması mümkün olamayan özellikle yurt dışından gelecek evrak asılları ve benzeri diğer belgelerin birer kopyasının (asılları daha sonra dosyasına eklenmek üzere) gerekli diğer belgelerle birlikte başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Kurum’un 20 Nisan 2020 tarihli duyurusunun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.