Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarih ve 129 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.