Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ, 26 Aralık 2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tebliğ’de,

  • Her sene olduğu gibi enflasyona bağlı olarak tebligat ve istinabe masraflarında %10’a yakın artış yapılarak masraf tutarları yeniden belirlenmiş,
  • Tebligat taleplerine ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bahamalar, Belçika, Estonya, Fransa, Kanada, Kuzey İrlanda, Letonya, Litvanya, San Marino, Singapur, Tayland ve Yunanistan ile ilgili münferit düzenlemeler getirilmiş,
  • İstinabe taleplerine ilişkin olarak ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Kanada ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili münferit düzenlemeler getirilmiştir.

Tebliğ ile birlikte getirilen düzenlemelerden bir diğeri ise adli yardım talepli yahut kamu davası niteliğindeki dosyalara ilişkindir. Bu kapsamda, masrafları resen Hazine’den karşılanan bu dosyalarda:

  • İstenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin veya tarih ve sayısının bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi,
  • Yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen adli yardımlaşma evrakına eklenmesi,
  • Avans olarak vezneye yatırılması istenen masrafların depo edilmemesi, bununla birlikte işlemin tamamlanmasından sonra istenen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilmesi
  • Taahhütname alınmaması,

gerekmektedir.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.