Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 20 Aralık 2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

20 Aralık 2023 tarih ve 32405 sayılı Resmî Gazete’de 2024/1 Tebliğ numarası ile yayımlanan Tebliğ ile, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesinde öngörülen idari para cezası %58,46 artış esas alınarak, 1 Ocak 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere 167.473 TL olarak belirlenmiştir.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesinde öngörülen idari para cezası, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerine:

  • Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi,
  • İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi,
  • Kanunun 14 ve 15. maddelerinin uygulanmasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi,
  • Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması hallerinde uygulanır.

İlgili Tebliğ’in tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.