26 Nisan 2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı Torba Yasa ile 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun sigortaya ilişkin düzenlemelerinde yer alan sigorta gereklilikleri netleştirilerek tahkim usulüne ilişkin düzenlemeler yapıldı. 6074 sayılı bu Yasa ile aynı zamanda 4857 İş Kanunu’nun çalışanların yıllık izinlerini tek seferde kullanması zorunluluğunu genişletti.

6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) 26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Değişiklik ile zorunlu mali sorumluluk sigortasında getirilen değişiklikler:

  • Zararların tazmini için, zarar gören dava yoluna başvurmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna başvurmalıdır. Sigorta kuruluşunun 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya ihtilaf çözülemezse, zarar gören dava açabilir ya da alternatif olarak tahkim yoluna başvurabilir (Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığı ile).
  • Tazminat taleplerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan durumlar genişletilmiştir.
  •  Sigorta tarafından tazminat ödenmesi bakımından, sigortacıya kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporunun ibrazı yerine, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgelerin ibrazı zorunlu tutulmuştur. Genel şartlarda ise bu belgeler sayılmamakla birlikte, sigortacıya kaza tarihinden itibaren on gün içinde başvuru yapılması ve sigortacının kazayı incelemesi esnasında başvurandan ilgili belgeleri talep edebileceği ve bu belgelerin makul süre içinde sunulması gerektiği belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişiklikler

Getirilen değişiklikler ile bir işçinin yıllık iznini birden çok sefere bölerek kullanması(işveren ile mutabık kalınarak) mümkün hale gelmiştir. (İş Kanunu’nun 56(3). Maddesi Değişiklik Kanunu’nun 16. Maddesi ile değiştirilmiştir).

Eski düzenlemeye göre prensipte çalışan yıllık iznini bir bütün halinde kullanabiliyordu. Ancak uygulamada ise, işçilerin talebi ile yıllık izin sürelerinin bölünebildiği görülmekteydi. Bu değişiklik ile İş Kanunun lafzı, uygulamadaki durumu yansıtır hale gelmiştir.

Torba Yasa’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.