17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Kanun’un (“Kanun”) ile iş hukuku alanında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki değişiklikler yürürlüğe girmiştir: 

İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA İMKANI:

Kanun’un 9. maddesi uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 ile;

  • İşverenlerin Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren üç ay süreyle iş akitlerini feshetmesi yasaklanmıştır.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan, haklı nedenle derhal feshe yol açan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin” bu kuralın tek istisnası olarak belirlenmiştir.
  • İşveren, bu hükme aykırı olarak iş akitlerini feshetmesi halinde, sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ödemekle yükümlü olacaktır.
  • İşverenler işçileri üç aylık süreyi aşmamak şartıyla kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartabilecektir. Bir başka deyişle, işverenin işçileri ücretsiz izne çıkarması için işçilerin yazılı onayını alması gerekmeyecek ve ücretsiz izne çıkarılan işçiler iş akitlerini haklı sebeple feshedemeyecektir.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMESİ:

Kanun 7. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde 24 olarak yeni eklenen düzenlemeye göre,

  • Yukarıda madde (i)’de belirtilen şekilde ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ve
  • 15 Mart 2020’den sonra işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere

ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca, günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ödeme yapılacak süre, Kanun ile belirlenen 3 aylık fesih yapılamayacak süreyi geçmeyecektir. Ek olarak, işçilerin bu ücrete hak kazanmaları için yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Ayrıca işveren, ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiyi fiilen çalıştırır ise, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ödemekle yükümlü olur. Ödenen nakdi ücret desteği ise ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ:

Kanun’un 8. Maddesi uyarınca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 25 ile;

  • İşverenlerin COVID-19 salgını sebebiyle kısa çalışma ödeneğine başvurması halinde uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir.
  • İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.