Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 26 Aralık 2023 tarihli ve 32411 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlandı.

Tebliğ, 2024 yılında uluslararası adli iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları belirlemekte olup 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Tebliğ’in 6. maddesi kapsamında 2024 yılı için bakanlık veya dış temsilciliklerin aracı kılındığı her bir tebligat veya istinabe talebindeki posta giderine ilişkin olarak:

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 200 TL
  • Diğer ülkeler için 350 TL posta gideri alınacağı düzenlenmiştir.

Tebliğ ayrıca Tebligat Kanunu 25/a maddesi gereğince yapılacak tebligatlarda yabancı ülke makamlarından istenen masrafları da düzenlemektedir. Bu kapsamda 2024 yılı için Kanada ve Tayland’da değişiklik yapılmıştır.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.