Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) yapılan değişiklikler ile açık alkollü içkilerin sunumu ve satışına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile getirilen yenilikler uyarınca artık;

  • açık alkollü içki satış yerlerinde bira hariç olmak üzere aynı kategorideki alkollü içkilerle ilgili olarak en az iki firmanın ürünleri satışa sunulacak,
  • üretici, ithalatçı ve toptan satıcılar açık alkollü içki satıcılarıyla akdettikleri sözleşmelere bira hariç olmak üzere herhangi bir firmanın ürünleri lehine münhasır uygulama getiren veya rekabeti kısıtlayan/zorlaştıran koşullar koyamayacak ve bu kapsamda mevcut münhasırlık sözleşmeleri de 4 Ağustos 2018’e kadar yeni düzenlemelere uygun hale getirilecek,
  • açık alkollü içki satıcıları sattıkları tüm ürünlerin marka, servis/ambalaj hacmi ve fiyat bilgilerine menülerinde liste olarak yer verecek, ve
  • turizm yatırım belgelerine istinaden düzenlenen alkollü içki satış belgeleri ile ilgili olarak 2019 yılı süre uzatım işlemleri sırasında işletmenin satış belgesinin düzenlendiği tarih itibarıyla veya halihazırda örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre uzaklıkta bulunduğunu gösterir belgeyi ibraz etmekle mükellef olacaklardır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.