Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Yeni yönetmelik ile ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü için önemli adımlar atılmıştır.

24 Ağustos 2011 tarihli bir önceki yönetmeliği yürürlükten kaldıran Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’te yapılan önemli değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • Plastik torbaların, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla mesafeli satış sözleşmeleri dahil olmak üzere, satış noktalarında kullanıcı veya tüketiciye ücretsiz temin edilmesi yasaklanmıştır.
 • Plastik, kâğıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerinin yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlarında kullanılacak maddelerin bir kısmını
  • yurt içinde toplanan atıklardan veya
  • bu atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeden

sağlaması zorunluluğu getirilmiştir.

 • Geri kazanım hedeflerinin en az %80’inin sanayi dışındaki kaynaklardan sağlanması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Yönetmelik kapsamında bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar ile piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlarına ilişkin bildirimlerde bulunmak ile yükümlü ekonomik işletmeler bu bildirimleri artık mart ayında yapacaktır.
 • Ambalaj atıkların ayrı toplanmasında belediyelerin sorumluluğu daha net bir şekilde ortaya konmuştur.
 • Yüz konut ve üzeri sitelerde, site yönetimleri tarafından ambalaj atıkları için belediye toplama sistemine uygun biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
 • Ambalaj atıklarının malzeme cinsine göre atık biriktirilmesi halinde kullanılacak ekipmanların renkleri yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda artık
  • kağıtlar için mavi,
  • plastikler için sarı ve
  • metaller için gri renk

kullanılacaktır.

 • Ambalaj komisyonu artık aktif bir şekilde yılda bir kez toplanacaktır.
 • Belediyeler artık evsel atık toplamak için kullandıkları araç kapasitesinin en az %20’si kadar ambalaj atığı toplama kapasitesi sahip araç bulundurmak zorundadır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.