2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 9. Maddesi’nde 2015 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki birden fazla yılı kapsayan işlere 2015 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2015 yılı yatırım ödeneğinin, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamayacağı öngörülmüştür. Anılan düzenleme ile bütçe yılı içerisinde yeterli ödeneği olmayan yatırım projelerinin ihale edilmesinin engellenmesi ve projelerin ortalama tamamlanma süresinin kısıtlanması amaçlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi söz konusu yükümlülük bakımından belli projelere tanınan istisnayı 2015/7 E. 2016/47 K. sayılı ve 26 Mayıs 2016 tarihli kararı ile iptal etmiştir. Mahkeme, gerekçesinde böyle bir istisna tanınmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasına bulunduğunu ve söz konusu istisnai düzenlemenin Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğunu belirtmiştir.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 9. Maddesi’nde geçen istisna kapsamındaki projeler:

  • Kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri.
  • Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri.

Anayasa Mahkemesi tespitleri sonucunda istisnayı Anayasa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkilerini düzenleyen 87. Maddesine ve Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına ilişkin 161. Maddesine aykırı bulmuştur.

Proje maliyetinin yüzde 10’una kadar yatırım ödeneği gerekliliği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinde de öngörülmüş olup, anılan düzenleme ile bütçe yılı içerisinde yeterli ödeneği olmayan yatırım projelerinin ihale edilmesinin engellenmesi ve projelerin ortalama tamamlanma süresinin kısıtlanması amaçlanmaktadır.

Bu linke tıklayarak Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine ulaşabilirsiniz.