Karşılıksız çek düzenledikleri gerekçesiyle, sanıklar hakkında Çek Kanunu’nun, çekte ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağını düzenleyen 5. maddesi uyarınca açılan ceza davalarında yerel mahkeme, maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda yalnızca ilgili maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar vermiştir.

İptal edilen cümle, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, maddenin birinci cümlesi uyarınca hükmedilecek adli para cezasının (i) çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, (ii) çekin ibraz tarihinden itibaren işleyecek ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile (iii) takip ve yargılama gideri toplamından az olamayacağını düzenlemektedir.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu cümlenin adli para cezasının hesabında göz önünde bulundurulan faiz ve mahkeme giderlerinin cezanın miktarı bakımından öngörülemezliğe sebebiyet vermesi sebebiyle Anayasa’nın 38. Maddesinde düzenlenen suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırılık teşkil ettiğine hükmederek, 5. Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.