Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, kamulaştırma bedelinin tazmini istemiyle açılmış ve reddedilmiş olan bir davaya ilişkin iddiaları değerlendirmiştir. İlk derece mahkemesi, tazminat davasını, eski kamulaştırma işlemlerinin hâlihazırda tamamlanmış olması ve bu işlemlerin gerçekleştirildiği esnada yürürlükte olan mevzuat uyarınca malike tebligat yapılmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle davanın esasını incelemeksizin reddetmişti. Anayasa Mahkemesi ise söz konusu kararın başvurucunun hak arama özgürlüğü ile mahkemeye erişim hakkını (Anayasa Madde 36) ihlal ettiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde, mahkemeye erişim hakkının “bir uyuşmazlığı ve uyuşmazlık kapsamında bir talebi mahkeme önüne taşıyabilmek ve bunların etkili bir şekilde karara bağlan

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, kamulaştırma bedelinin tazmini istemiyle açılmış ve reddedilmiş olan bir davaya ilişkin iddiaları değerlendirmiştir. İlk derece mahkemesi, tazminat davasını, eski kamulaştırma işlemlerinin hâlihazırda tamamlanmış olması ve bu işlemlerin gerçekleştirildiği esnada yürürlükte olan mevzuat uyarınca malike tebligat yapılmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle davanın esasını incelemeksizin reddetmişti. Anayasa Mahkemesi ise söz konusu kararın başvurucunun hak arama özgürlüğü ile mahkemeye erişim hakkını (Anayasa Madde 36) ihlal ettiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde, mahkemeye erişim hakkının “bir uyuşmazlığı ve uyuşmazlık kapsamında bir talebi mahkeme önüne taşıyabilmek ve bunların etkili bir şekilde karara bağlanmasını isteyebilmek” anlamına geldiğinin ve Anayasa’nın hak arama hürriyetini ele alan 36. maddesi kapsamında değerlendirileceğinin altını çizmiştir.

Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.