Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonundaki LPG’nin müsaderesine ilişkin kararında, olaya konu fiilin bir suç olmadığına, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’na göre müsaderenin mümkün olamayacağına hükmetti. Bu açıdan, Anayasa Mahkemesi’ne göre LPG’nin “değeri kadar paranın” müsaderesi başvurucunun mülkiyet hakkını ihlal etmektedir (T.C. Anayasası madde 35).

Başvuru konusu olayda, bir akaryakıt istasyonunda EPDK tarafından yapılan denetimlerde, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunmuş, bunun üzerine, ilk derece mahkemesi teknik düzenlemelere aykırı LPG’nin değeri kadar paranın müsaderesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün, yalnızca LPG’nin müsadere edilmesinin mümkün olduğu, LPG’nin kaim değerinin müsadere edilemeyeceği gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermiştir (5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası (LPG) Kanunu’nun 17. Maddesi).

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin müsadere kararını Türk Ceza Kanunu’na dayandırarak ve hatalı şekilde verdiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde “Teknik düzenlemelere aykırı LPG bulundurma” fiilinin bir suç olmadığını ve dolayısıyla ne LPG’nin kendisinin ne de kaim değerinin Türk Ceza Kanunu uyarınca müsadere edilebileceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Eylül 2017 tarihli ve 2014/13677 sayılı ilgili kararının tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.