Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 15 Haziran 2021 tarihli ve 2018/24439 sayılı kararı ile, milletvekili şikayetçinin (“Şikayetçi”) T.C. kimlik numarası ve imzası dahil birtakım kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca meşru bir amaç olmaksızın Twitter üzerinden paylaşılmasını özel hayatın gizliliğinin ihlali olarak değerlendirdi.

Ankara’nın eski bir belediye başkanı davalı, Twitter hesabından Şikayetçi ile ilgili olarak su şebekesinin yasadışı kullanımına ilişkin bir iddia yayınlamış; başvuranın ve eşinin adresleri, T.C. kimlik numaraları ve imzalarını içeren genel kurul tutanaklarının görüntülerini paylaşmıştır.

İlk derece mahkemesi, siyasi bir şahsiyet olarak Şikayetçi’nin ağır eleştirilere tahammül etmesi gerektiği ve Twitter’daki paylaşımın bir tür ağır eleştiri olduğu sonucuna ulaşmıştır. İlk derece mahkemesi, başvuranın kişisel verilerinin açıklanmasının başvuranın temel haklarını ihlal edip etmediğini kararında tartışmamıştır. Bunun üzerine Şikayetçi AYM’ye başvurmuştur.

AYM; adres, T.C. kimlik numarası ve imza gibi verilerin KVKK kapsamında kişisel veri teşkil ettiğini belirtmiş, verilerin izinsiz paylaşılmasının kamu yararına herhangi bir şekilde hizmet etmediğini ifade etmiştir. Bu sebeplerle AYM, Şikayetçi’nin özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğine kanaat getirmiş ve kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

AYM kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.