Anayasa Mahkemesi (“Mahkeme”) çalışana öncesinde iş sözleşmesi ile bilgilendirme yapılmak sureti ile gerçekleştirilmiş olan e-posta denetiminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Karara konu olayda, başvurucunun kurumsal e-posta hesabının incelenmesi sonucunda mesai saatleri içerisinde eşine ait bir başka işletmede ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve iş akdi sonlandırılmıştır.

Mahkeme, daha önce de 24 Şubat 2016 tarihli ve 2013/4825 numaralı kararında önceden bildirim yapılmak sureti ile çalışanın iş e-postalarının incelenmesini hukuka uygun olarak değerlendirmişti. Benzer olarak bu kararda da Mahkeme, özel bir banka olan işveren tarafından kurumsal e-posta hesabının çalışanın e-postalarının iletişim akışına ve içeriğine erişilecek şekilde denetlenmesinin meşru menfaat teşkil ettiğini belirtmiştir. İşverenin söz konusu e-postalardan iddiasını desteklemek amacıyla yalnızca başvurucunun ticari faaliyette bulunduğunu gösterenleri kullandığı dikkate alınarak, e-postalara erişimin ölçülü ve amaca uygun olduğu değerlendirilmiştir.

2018/31036 numaralı ve 12 Ocak 2021 tarihli Mahkeme kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.