Anayasa Mahkemesi (“AYM), baraj ve hidroelektrik santrali projeleri nedeniyle mülk sahiplerinin mülkiyet haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Karara konu olayda, kamulaştırmanın hukuki dayanağını teşkil eden karar bilahare iptal edilmesine rağmen söz konusu taşınmazlar sahiplerine iade edilmek yerine Devlet adına tescil edilmişti.

Bakanlar Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) olaya konu taşınmazı Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi için kamulaştırması amacı ile acele kamulaştırma kararı vermişti. Ancak Danıştay, bilahare kamulaştırmaya ilişkin kararın iptaline karar vermistir. EPDK ise bu karara rağmen taşınmazın kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak, taşınmazların Hazine Müsteşarlığı adına tesciline karar vermiştir.

Projeler kapsamında toprakları kamulaştırılan Başvurucular, “mülkiyet haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla AYM’ye başvurmuştur.

AYM ise, kamulaştırma kararının iptal edilmiş olması sebebiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanunilik unsurunu taşımadığına ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

AYM’nin incelemesi esnasında, Adalet Bakanlığı tarafından dosyaya sunulan görüş ile doğal yaşamdaki kaybın daha az önem taşıdığından bahisle,

  • Projenin büyük bir enerji ve sulama kaynağı olacağı,
  • Projenin bir ekonomik yatırım olarak gerçekleştirileceği, bölgede yaşayan insanların sosyal ve ekonomik yaşamlarına olumlu katkı sağlayacağı,

belirtilmiştir.

Bu linke tıklayarak 5 Mayıs 2017 tarihinde 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararının (Başvuru No: 2016/17451, 16 Şubat 2017) tam metnine ulaşabilirsiniz.