6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanarak 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 27 Ekim 2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik kapsamında öngörülen (i) genel kurul toplantılarında toplantı başkanlığınca yürütülmesi gereken görevlerin kapsamı genişletilmiş ve (ii) bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerin niteliklerine ilişkin maddede değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelik kapsamında getirilen yeni düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesini imzalamadan önce toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit etmekle yükümlüdür.
  • Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yapılacak sınavdan önce söz konusu kişilere Bakanlık tarafından eğitim verilecektir. İlgili eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip söz konusu kişiler Bakanlık tarafından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır.
  • Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen personelin yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla, Bakanlık’ça belirli sürelerde yeterliliğin korunması amacıyla eğitim verilebilecek, yazılı ve/veya sözlü sınavlar yapılabilecektir.
  • Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarısız olan kişiler, Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmeyecektir. Temsilcilik ve temsilcilik yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak sınavlarda üst üste üç defa başarısız olan kişiler bir daha bu amaçla yapılacak hiçbir sınava katılamayacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.