Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) tarafından ayda bir kez çıkarılan ve sadece elektronik ortamdan erişilebilen Resmi Marka Bülteni (“Bülten”), TPE’nin internet sitesinde yayımlanmaktaydı. Şubat ayından itibaren Bültenler ayda iki olarak yayımlanacaktır. Zira 12 Şubat 2016’da 246 Sayılı Bülten yayımlanmış olup 247 Sayılı Bülten ise, 29 Şubat 2016 tarihinde yayımlanacaktır.

Bunun sonucunda, marka başvurularının Bültende yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapılması gereken marka yayınına itirazlar için her ayın ilk yarısına denk gelen son başvuru tarihi artık markanın yayımlandığı bültene göre ayın ilk yarısına veya son yarısına denk gelecektir. Belirttiğimiz 3 aylık süresinin kesin süre olması ve Bülten tarihlerinin sıklaştırılmış olmasının karışıklıklara veya hak kayıplarına neden olmaması için çok daha dikkatli hareket edilerek değişim sürecine uyum sağlanabilecektir.