7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür.

Bu kapsamda aynı finansal gruba bağlı kuruluşlar arasında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin (eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması) alınmasını teminen müşterinin tanınmasıyla hesap ve işlemlere ilişkin olarak grup içerisinde bilgi paylaşımında bulunulabilmesi imkânı getirilmiştir. Özel kanunlarda yer alan hükümler ileri sürülerek bilgi paylaşımından kaçınılması mümkün değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı paylaşıma konu bilgileri ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.

Bu çerçevede finansal grup, merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan, Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grup olarak tanımlanmıştır.

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.