İşverenler için iş sağlığı ve iş güvenliği yükümlülüklerini düzenleyen İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatının son adımı 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren 49 veya daha az çalışan istihdam eden kamu kurumları ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de iş sağlığı ve iş güvenliği personeli bulundurmakla yükümlü olacaklar. Bu yürürlük tarihi 28339 sayılı ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda (“6331 sayılı Kanun”) düzenlenmişti.

İş sağlığı ve iş güvenliği personeli bulundurma zorunluluğu “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 tarihinde uygulanmaya başlamıştı.

6331 sayılı Kanun, işverenleri çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlü kılmaktadır.

Bu kapsamda, mevcut çalışanların bu görev için gerekli nitelikleri haiz olması halinde, bu görevler mevcut çalışanlara verilebilir. Ancak, Çalışanların arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, işveren, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

İş sağlığı ve iş güvenliği personeli bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerin her bir bulundurulmayan personel başına ve aylık olarak katlanacak şekilde 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar idari para cezasına çarptırılacağı öngörülmüştür.

6331 sayılı Kanun’un tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.