Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) tarafından bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla, mesleki bilgi ve becerilerini istenilen seviyede tutabilmeleri ve geliştirmelerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiş, bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitim zorunluluğu getirilmiştir.

Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği 4 Kasım 2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız denetçiler için eğitim yükümlülüğü resmi sicile tescil edildikleri tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar, ancak 1 Ocak 2017 tarihinden önce resmi sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır.

Bağımsız denetçilerin, üç yıllık bir dönem içerisinde temel mesleki konulardan en az 60 kredi olmak üzere toplam 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetlerinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan teşekkül eder. Eğitimler; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetleri şeklinde yerine getirilecektir.

Eğitim veya bildirim eksikliği nedeniyle verilen ek süre içerisinde gerekli eğitim kredisini tamamlamayan denetçilerin denetim faaliyetleri durdurulur ve bunlar sicilde gayri faal olarak gösterilir. Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler bağımsız denetim faaliyetlerinde denetçi unvanı ile görev alamazlar. Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler eğitim açıklarını tamamladıklarını gösteren belgelerle Kurum’a başvurmadıkça tekrar faal konuma gelmeyecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.