Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin Bağımsız Denetim Standartlarında esaslı güncellemeler yapıldı.

Güncellenen Bağımsız Denetim Standartları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Yukarıda listelenen Bağımsız Denetim Standartlarının güncellenmiş versiyonları Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girmiştir.