6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“Karar”) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’ın 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“2018 tarihli Karar”) yürürlükten kalkacaktır.

Yeni düzenlemeler kapsamda, 2018 tarihli Karar’a getirilen değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler bakımından belirlenen eşik değerler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
 • Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 5 milyon TL idi)
 • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 20 milyon TL idi)
 • Çalışan sayısı 50 kişi ve üstü
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler dahil 2018 sayılı Karar’ın (II) sayılı listesinde belirtilen şirketler aynı şekilde korunmuş, bu şirketler için eşik değerler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
 • Aktif toplamı 60 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 30 milyon TL idi)
 • Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 40 milyon TL idi)
 • Çalışan sayısı 100 kişi ve üstü. (önceden bu eşik 125 çalışan idi)
 • Yukarıdaki kapsamda bulunmayan diğer şirketler için belirlenen eşik değerler ise aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
 • Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 35 milyon TL idi)
 • Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 70 milyon TL idi)
 • Çalışan sayısı 150 kişi ve üstü. (önceden bu eşik 175 çalışan idi)

2018 tarihli Karar’da olduğu gibi, şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadıklarının belirlenmesinde, yine yukarıdaki aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerinin art arda iki hesap döneminde aşılıp aşılmadığı değerlendirilecektir.

Yukarıdakilere ek olarak, herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler kapsamına 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlandığı şekliyle bankalarda nitelikli paya sahip olan şirketler ile tasarruf finansman şirketleri de dahil edilmiştir. 

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’ndaki geçici madde 7/4 kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen finansman şirketlerinin de bağımsız denetim kapsamı dışında olacağı düzenlenmiştir.

Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.