Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile bankaların yurt dışı şubeleri dahil kredi ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre sınıflandırdığı gruplarda değişikliğe gidildi.

  • Değişiklik Yönetmeliği uyarınca bankaların kredi ve diğer alacaklarından Birinci Grup-Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar” içinde izlenenlerin mahiyeti değişiklik göstermemektedir.
  • “Birinci Grup-Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar” içerisinde izlenenlerin, gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecektir.
  • “İkinci Grup-Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar” başlığı altında, genel olarak geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin tahsili vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 30 günden fazla geciken krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılacağı düzenlenmiştir..

Kredi müşterisinin aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin bu grupta ve diğerlerinin Birinci Grupta sınıflandırılmış olması durumunda, söz konusu kredi müşterisinin bankaya olan tüm borçları bu grupta sınıflandırılır. Bankaların kredi ve diğer alacaklarından bu grup içerisinde izlenenlerin gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla, sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecektir.

  • Konut kredileri dışında kalan tüketici kredilerine mahsus yapılacak genel karşılık hesaplamasında esas alınma yöntemine ilişkin düzenleme ise yürürlükten kaldırılmıştır.

27.09.2016 tarihinde 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e linkten ulaşabilirsiniz.