Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 20 Haziran 2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile, 15 Mart 2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) yürürlük tarihini bazı maddeleri hariç olmak üzere 1 Temmuz 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine erteledi.

Bu kapsamda, Yönetmelik’in aşağıdaki maddeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir:

  • İz kayıtlarının oluşturulması ve takibine ilişkin 13. madde,
  • Dış hizmet alımı sürecinin yönetimine ilişkin 29. madde,
  • Kimlik doğrulama ve işlem güvenliğine ilişkin 34. maddenin 13. ve 15. Fıkrası,
  • Müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin 37. maddenin 8. Fıkrası,
  • Açık bankacılık servislerinde kimlik doğrulama ve işlem güvenliğine ilişkin 40. maddesi,
  • ATM’lerde kimlik doğrulama ve işlem güvenliğine ilişkin 42. maddesi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.